INVESTERING EN FINANCIERING

Kronenburgh is een particulier college en dit betekent dat de overheid Kronenburgh niet bekostigt. Toch helpt de overheid in meer en mindere mate mee met de financiering.

Investering
kijk voor de benodigde investering bij de opleiding die uw interesse heeft en scrol naar beneden naar het kopje Investering.

Reisproduct
Alle voltijd mbo-studenten komen in aanmerking voor het studentenreisproduct (€ 95,51 per maand in 2019). Er zijn twee abonnementen: week- of weekendabonnement. Het studentenreisproduct wordt een gift als u binnen 10 jaar een diploma haalt.

Studiefinanciering jonger dan 18
Als je nog geen 18 jaar bent, ontvangen je ouders kinderbijslag en kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebondenbudget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders.
Het wettelijk lesgeld van € 1.168,- komt te vervallen bij het particuliere onderwijs van Het Kronenburgh MEAO College.

Studiefinanciering 18 jaar en ouder
Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag.

Studiefinanciering voor mbo bestaat uit 4 onderdelen:
– een basisbeurs,
– een aanvullende beurs,
– een lening en
– een studentenreisproduct.

Met studiefinanciering is het mogelijk een flink deel van de opleidingsinvestering te financieren. Lees de verdere uitwerking met een rekenvoorbeeld. Bij thuiswonend financiert u zelf € 5.320,- in het eerste collegejaar en € 5.945,- in het tweede jaar.
Bij uitwonend is dit € 2.781,- in het eerste collegejaar en € 3.406,- in het tweede jaar.
Hierbij aangetekend dat het lesgeld uit het reguliere MBO van € 1.168,- in het particuliere onderwijs door de overheid niet in rekening wordt gebracht bij ouders.

De maandelijkse aflossing van de totale lening na afloop van de opleiding is € 70,23 per maand (thuiswoonsituatie) of € 73,18 per maand (uitwoonsituatie).

Het zal u duidelijk zijn dat de drempel om te kiezen voor particulier onderwijs van het Kronenburgh MEAO College met studiefinanciering beduidend lager ligt dan vaak wordt gedacht.