KWALITEIT

Bij Kronenburgh staat kwaliteit hoog in het vaandel

Het Kronenburgh Business College is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): koepel voor particuliere opleiders. Wij hanteren ook de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Het Kronenburgh Business College werkt volgens de kaders van de onderwijsinspectie en heeft haar kwaliteitssysteem binnen deze kaders vormgegeven. Een klacht van een student wordt eerst kenbaar gemaakt bij de directie met de intentie er samen uit te komen.
Bij het indienen van een formele klacht werken wij conform de klachtenprocedure van de NRTO inclusief de daarbij behorende geschillencommissie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij Deeltijd MBO3 – 4 Opleidingen eerst gewerkt wordt volgens de onderwijsexamenregeling (OER) en het studentenstatuut die beschikbaar zijn via het intranet. Daarna kan alsnog worden teruggevallen op de klachtenprocedure van de NRTO.

Het Kronenburgh Business College:

• is erkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen onder het nummer 30HM.
• is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
• mag het NRTO-Keurmerk voeren.
• is NIMA Education Partner.
• is opleider voor de examens van deNederlandse Associatie voor Examinering
• is opleider voor SVM NIVO (examenbureau vastgoedbranche) en en WFT NIVO (examenbureau voor financiële dienstverlening).

Informatie over onze opleidingen wordt ook vermeld bij:

http://www.springest.nl

http://www.roc.nl

http://www.leer-rijk.nl

http://www.mbostart.nl