STUDIE-INFORMATIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed blandit neque at aliquet sodales. Nullam blandit libero sit amet elit ullamcorper porta. Cras vitae molestie sem. Pellentesque fermentum nisl a mi fermentum, scelerisque varius ipsum mollis. Donec nec mi purus. Phasellus lacus sapien, vestibulum sit amet turpis vitae, tincidunt varius quam. Sed condimentum ligula quam, vitae sollicitudin metus porttitor eu. Fusce ornare fringilla quam, eget lacinia est finibus ac.

Tot prestaties komen binnen een heldere structuur

Het Kronenburgh MEAO College verzorgt versnelde MBO opleidingen. Elk collegejaar bestaat uit 4 periodes: 3 college-periodes van 8 weken en 1 stage / beroepspraktijkvorming (BPV) periode van ongeveer 15 weken.
Elke collegeperiode wordt afgesloten met een tentamenweek (T). In het collegerooster volgen we de school-vakanties van regio midden inclusief de afwijkingen van regio Haaglanden.

Stage Beroepspraktijkvorming BPV
Tijdens de stage / beroepspraktijkvorming (BPV) kun je alles wat je geleerd hebt toepassen in de praktijk. De BPV plaats wordt meestal gevonden via het netwerk van je ouders, maar ook Kronenburgh wordt door het bedrijfsleven benaderd om stagiaires te leveren. Voordat je een BPV plek gaat zoeken, verzorgen wij eerst een sollicitatietraining voor jou.

Proeve van bekwaamheid
Het laatste onderdeel van de opleiding is de proeve van bekwaamheid (PvB): het eindexamen. Tijdens de proeve laat je zien dat je alle competenties echt beheerst. De proeve wordt afgenomen op de BPV plaats waar je dan al een periode hebt gewerkt en helemaal thuis bent. Met een onafhankelijk examinator bespreek je enkele voorbereide opdrachten. Verder observeert de examinator je in de beroepspraktijk. De PvB is de kroon op je prestaties
van de afgelopen twee jaar.

Opbouw collegedag
Tijdens een collegedag (9.00 – 16.20 uur) staat steeds 1 module centraal (hetzelfde vak, bijvoorbeeld de gehele dag de module ‘Ondernemer MKB’). Zo kunnen we goed de diepte in gaan. In de ochtend behandelen we tijdens de werkcolleges de theorie (Think) afgewisseld met kleine oefeningen. In de middag brengen we tijdens het practicum alle theorie in de praktijk door het maken van opdrachten, uitwerken van cases, projecten en we maken al het huiswerk (Act).
Wanneer de docent onverwacht niet aanwezig kan zijn, worden de colleges tijdens de tentamenweek (of ander moment) ingehaald.
De lesuitval is dus nihil.

Optioneel extra’s diploma’s

Naast dat we je opleiden als gespecialiseerd beroepsbeoefenaar werken we ook in de breedte aan jouw ontwikkeling. Zo werk je tijdens de module Persoonlijke Effectiviteit aan je presentatie-, vergader- en onderhandelingsvaardigheden. Tijdens weer andere modules werk je aan je projectmanagement- en organisatievaardigheden. In het eerste leerjaar schrijf je een plan om een product of dienst in de markt te zetten. In het tweede leerjaar krijg je de Ondernemersopleiding en de Managementopleiding aangeboden. Je schrijft een ondernemingsplan en presenteert dit aan een financier of investeerder zoals de Rabobank. Zo zie je maar wat je allemaal kunt doen in twee jaar tijd. Tijdens onze opleiding groei jij enorm en daar zijn wij dan weer trots op.

Klaar voor het bedrijfsleven

Bij Kronenburgh bereiden wij je voor op het functioneren binnen het bedrijfsleven door aan te sluiten bij de ‘codes’ (regels) die daar gebruikelijk zijn. Het nakomen van afspraken is bijvoorbeeld erg belangrijk. Doe je dit niet, ben je altijd zelf de gene die hier last van heeft: je krijgt geen positieve beoordeling en de rest van de collegegroep gaat door met de nieuwe uitdagingen (nieuwe modules)! Dat wil je niet en zo leer je zelf verantwoordelijkheid te nemen, gewoon omdat jij het zelf belangrijk vindt een goede prestatie neer te zetten. Een werkcollege (collegeochtend) zien wij als een vergadering binnen het bedrijfsleven. De mobiele telefoons staan uit tijdens de vergadering. De voorzitter (de docent) heeft het woord en verwacht een bijdrage van alle deelnemers (de studenten) tijdens de vergadering. Het practicum (collegemiddag) zien wij als de reguliere werkzaamheden die je als medewerker verricht binnen het bedrijfsleven. Je levert kwaliteit bij het uitvoeren van de taken die je zijn toebedeeld. Je zoekt zo nodig de samenwerking met andere medewerkers (studenten) en zoekt de feedback van je teamleider (de docent). Over de kwaliteit die je levert, krijg je elke dag feedback (einde-dag-toets). Na elke periode krijg je een beoordeling met een overzicht van de behaalde resultaten en een beoordeling van je professionaliteit

Voorbereiden op de zakelijke cultuur

Als voorbereiding op het werken binnen het bedrijfsleven gaan we ook op bedrijfsbezoek. Natuurlijk kleden we ons dan zakelijk representatief: heren in kostuum en dames in mantelpak of jurk. Ook draag je je ‘business suit’ soms tijdens de colleges, wanneer je bijvoorbeeld een presentatie verzorgt voor externe beoordelaar. Tijdens het tweede leerjaar volg je de module ‘Business etiquette’: hoe hoort het binnen het bedrijfsleven. Je leert tijdens de geïntegreerde bedrijfsopleiding Ondernemer MKB wat ondernemen betekent. Tijdens de module Teammanagement leer je leidinggeven.

Internationalisering

Nederland is handelsnatie bij uitstek en ook dat zie je terug in de opleidingen van het Kronenburgh MEAO College. Zo kun je de stage / beroepspraktijkvorming (BPV) ook in het buitenland uitvoeren. Je maakt kennis met International Business, Intercultureel samenwerken en volg je enkele Engelstalige modules.
De eerstejaars studenten organiseren de jaarlijkse studiereis naar een willekeurig land in Europa. Tijdens deze studiereis bezoeken we o.a. Nederlanders die in het buitenland ondernemen. Natuurlijk is er naast het culturele programma ook ‘vrije ruimte’ binnen het programma ingebouwd.

Begeleiding

Kronenburgh is geen leerfabriek. Bij modules voor meerdere studierichtingen is de gemiddelde groepsgrootte: 15 studenten; bij opleidingsrichtingspecifieke modules is de gemiddelde groepsgrootte nog kleiner. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Bij vragen loop je gewoon binnen bij de collegedirecteur en / of je studiebegeleider. Bij Kronenburgh doen we niets liever dan je naar de eindstreep te brengen en je het felbegeerde Kronenburgh diploma te overhandigen. Daarom begeleiden docenten je elke collegedag tijdens de werkcolleges en practica, daarom krijg je dagelijks een einde-dag-toets en tentamentraining aan het einde van de module. Wanneer je een module niet hebt gehaald, krijg je een herkansing. Vervolgens mag je nog het volgende jaar hertentamen doen bij de nieuwe eerstejaars studenten. Tijdens je stage / beroepspraktijkvorming BPV heb je zowel een praktijkbegeleider als een collegebegeleider.

Breed en diep

Je wordt vanaf dag 1 heel gericht opgeleid voor de competenties die het bedrijfsleven heeft geformuleerd. Daarbij gaan we flink de diepte in en leer je de de ‘ins and outs’ van het vak. Binnen het opleidingsprogramma (curriculum) hebben wij één of meer bedrijfsopleidingen geïntegreerd. Hiervoor kun je aanvullende diploma’s halen bij externe examenbureau’s. Zo haalt de Junior Accountmanager zijn NIMA SALES A en de Bedrijfsadministrateur het Praktijk Diploma Boekhouden PDB. Met deze extra diploma’s bouw je aan een nog beter CV (curriculum vitae) en sta je sterk wanneer je de arbeidsmarkt op gaat.

Naast dat we je opleiden als gespecialiseerd beroepsbeoefenaar werken we ook in de breedte aan jouw ontwikkeling.
Zo werk je tijdens de module Persoonlijke Effectiviteit aan je presentatie-, vergader- en onderhandelingsvaardigheden. Tijdens weer andere modules werk je aan je projectmanagement- en leidinggevendevaardigheden. In het eerste leerjaar schrijf je een plan om een product of dienst in de markt te zetten en presenteer je je plan aan een marketingmanager van een groot bedrijf. In het tweede leerjaar krijg je de Ondernemersopleiding en presenteer je je ondernemingsplan aan een financier zoals de Rabobank. Verder krijg je natuurlijk ook Nederlands, Engels en Rekenen waarbij je wordt voorbereid op het centraal landelijk examen. Bij sommige opleidingsrichtingen werken we ook nog aan een tweede vreemde taal (Spaans).
Tot slot verzorgen we voor alle studenten ook havo Economie zodat je op het HBO nog alle richtingen op kunt gaan.

Zo zie je maar wat je allemaal kunt doen in twee jaar tijd. Tijdens onze opleiding groei jij enorm en daar zijn wij dan weer enorm trots op.

Studiewijzer e.d.

Op onze internetsite valt reeds veel te lezen over het onderwijs bij het Kronenburgh MEAO College.

De Studiewijzer geeft nog meer concrete informatie over hoe wij onze onderwijs vormgeven. Van een verlofaanvraag tot wanneer gaan we zakelijk gekleed.Veel vragen worden beantwoord door het lezen van onze studiewijzer.

De (juridische) kaders waarbinnen wij ons onderwijs verzorgen, zijn weergegeven in de onderstaande documenten:
– de onderwijsovereenkomst;
– het studentenstatuut.