OUDERS KIEZEN MEE

Ouders maken weer heel andere overwegingen bij hun keuze voor Kronenburgh dan hun zoon of dochter.

Ouders geven aan te zien dat hun zoon of dochter goed functioneert binnen de structuur van de collegedag bij Kronenburgh. Het is voor iedereen prettig dat het huiswerk onder begeleiding van de docent tijdens het practicum wordt gemaakt.

Ouders geven ook aan dat zij zien dat hun zoon of dochter de leerstof interessant vindt. Het leerplezier is hierdoor veel groter. Veel studenten behalen dan ook duidelijk betere studieresultaten dan zij op de middelbare school deden.
Ouders geven ook aan de medestudenten als prettig te ervaren.

Begin van het nieuwe collegejaar is er voor ouders een informatiavond.

Ouders hebben een rol rond de tentamenweek. Het doornemen van de tentamenplanning en overhoren van de laatste rijtjes. Dit speelt ook wanneer er een hertentamen moet worden gemaakt.
Ouders helpen ook mee bij het vinden van een stage BPV plek binnen het eigen netwerk. In de tweede week van de stage BPV periode moet de student een planning maken voor het schrijven van de verslagen (in eigen tijd). Het bewaken van deze planning is belangrijk en ook het taalkundig meelezen.

Ook de beoordelingsbesprekingen na de tentamenperiode worden door ouders als waardevol beschouwd. De twee collegejaren bij Kronenburgh vliegen voorbij en ouders zien na die twee jaar een zoon of dochter die een enorme groei heeft doorgemaakt: om echt trots op te zijn !