VOORDELEN VAN PARTICULIER ONDERWIJS

Een opleiding volgen bij het Kronenburgh Business College heeft de nodige voordelen

Dankzij de kleinschalige opzet van ons onderwijs kunnen we bewaken dat alle studenten zich goed ontwikkelen en voelen studenten zich gezien.

Onze docenten zijn werkzaam in de praktijk en kunnen zo vanuit eigen ervaring en liefde voor het vak, vertellen over hun beroep: zo wordt het beroepsonderwijs veel interessanter en beter en keert het aloude principe “leerling, gezel, meester” weer terug.

Wij bieden klassikaal onderwijs. De uitleg van een docent, participeren binnen het groepsproces helpt om tot prestaties te komen. Wij spreken over werkcolleges, dus naast luisteren naar de uitleg van de docent vooral ook veel leren door doen.

Studenten die zich inschrijven bij het Kronenburgh Business college hebben ambitie. Ambitie om een volgende stap te zetten in hun carriëre, ambitie om te beschikken over de juiste diploma’s, ambitie om goed te worden in het beroep en zo het verschil te maken. Het is interessant om ook weer door medestudenten te worden geïnspireerd.

Wij verzorgen MBO3-4-opleidingen in 1 of 2 jaar tijd, dit kan door goed les te geven, meer lesuren aan te bieden, meer begeleiding en aandacht te geven aan de individuele studenten.

Wij leiden bij onze MBO3-4 opleidingen op voor door het Ministerie van Onderwijs erkende MBO-diploma’s.

Bij veel van onze opleidingen is het mogelijk optioneel ook extra diploma’s te behalen bij externe exameninstellingen. Diploma’s die de standaard zetten binnen het bedrijfsleven, waarvoor Kronenburgh dus opleidt. Deze Bedrijfsopleidingen maken (meestal) ook weer integraal onderdeel uit van onze Beroepsopleidingen en MBO3-4 opleidingen.

Wij leiden op tot het ‘oude’ MEAO-niveau / MBO+ niveau / Havo niveau. Wanneer werkgevers horen dat je een opleiding hebt gevolgd bij het Kronenburgh Business College weten ze dat het goed zit.

Omdat studenten zelf het onderwijs bekostigen, vindt er een ‘natuurlijke’ voorselectie plaats. Verder selecteren wij ‘aan de poort’ op vooropleiding, ambitie en cijferlijst. Studenten van het Kronenburgh Business College kunnen studeren op Havo / MBO4 niveau.

Onze MBO opleidingen zijn een prima vooropleiding op het HBO.

Wij leiden op voor Ondernemend Nederland. Dit blijkt niet alleen uit de omgangscultuur, waarbij dezelfde regels gelden als binnen het werkzame leven (tijd is tijd/afspraak is afspraak), maar ook uit het feit dat studenten van alle richtingen (zowel mbo als Beroepsopleiding) ook de module ondernemer MKB volgen.

Wij leiden op voor Ondernemend Nederland. Dit blijkt niet alleen uit de omgangscultuur, waarbij dezelfde regels gelden als binnen het werkzame leven (tijd is tijd/afspraak is afspraak), maar ook uit het feit dat studenten van alle richtingen (zowel mbo als Beroepsopleiding) ook de module ondernemer MKB volgen.

Wij leiden op voor Ondernemend Nederland. Dit blijkt niet alleen uit de omgangscultuur, waarbij dezelfde regels gelden als binnen het werkzame leven (tijd is tijd/afspraak is afspraak), maar ook uit het feit dat studenten van alle richtingen (zowel mbo als Beroepsopleiding) ook de module ondernemer MKB volgen.

Naast de MBO3-4 opleidingen kan ook gekozen worden voor de Beroepsopleiding (geen generieke modules NL, Eng, Rek, en geen Beroepspraktijkvorming BPV en geen Proeve van Bekwaamheid met als resultaat een instituutsdiploma). Studenten kunnen ook inschrijven voor Bedrijfsopleidingen of Focusmodules. Bij Bedrijfsopleidingen wordt examen gedaan bij een extern exameninstituut en/of verkrijgt de student een kronenburgh certificaat. Bij focusmodules kan de student naar eigen behoefte modules selecteren uit onze onderwijsprogramma’s.

Om in te kunnen schrijven voor een MBO3-4 opleiding is het noodzakelijk werkzaam te zijn in een relevante functie bij een erkend leerbedrijf om zo ook aan de beroepspraktijkvomings eisen te voldoen. Wanneer dit nog niet het geval is, kun je je eerst inschrijven op een beroepsopleiding en wordt de opleiding bij het vinden van een relevante werkplek alsnog omgezet in een MBO3-4 opleiding.

Vanaf de tweede collegedag van een module starten we met een kick-off-toets die gaat over de collegestof van de vorige collegedag. Zo stimuleren we studenten lopende de module te studeren (en niet het leren vooruit te schuiven). Zowel de student als de docent weten zo ook eerder wanneer leerstof nog niet goed beheerst wordt.

Wanneer een module/opleiding niet positief wordt afgesloten, bieden we mogelijkheden om te herkansen (zie studiewijzer). Wij blijven kansen bieden, maar leggen de lat nooit omlaag.

Bij een MBO3-4 opleiding is het eindexamen is een proeve van bekwaamheid die wordt afgenomen op de werkplek.

Leren door doen om zo uit te groeien tot die professional waar het bedrijfsleven op zit te wachten.